top of page
Introducing our law firm

AGA LAW HUKUK OFISI

AGA LAW Hukuk Ofisi bünyesinde Uluslararası Hukuk Departmanı, Danışmanlık Departmanı, Dava Departmanı, Ceza Departmanı, İcra Departmanı, Fikri ve Mülkiyet Hakları Departmanı ve bu departmanların alt departmanları olan İş Hukuku, Sağlık Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Ticari Sözleşmeler, Vergi Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Enerji Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Basın Hukuku, İdare Hukuku, Şirketler Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

01.

Şirketler Hukuku

AGA LAW Hukuk Ofisi, Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

02.

Yatırım ve Sanayi Hukuku

AGA LAW Hukuk Ofisi , Yatırım yapmak isteyen yatırımcılara ve Sanayi Alanında ilerlemek isteyen Firmalara tecrübeli kadrosuyla Hukuki hizmet ve Danışmanlık hizmeti vermektedir.

03.

Uluslararası İşlemler

AGA LAW Hukuk Ofisi, Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, uluslararası ticari işlem veya ticari anlaşmazlıklar konusunda yerli ve yabancı müvekkillerini temsili etmektedir.

04.

Dava Takhim ve Uyuşmazlık Çözümü

AGA LAW Hukuk Ofisi, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir.Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının...

05.

Tüketici Hukuku

AGA LAW Hukuk Ofisi, Tüketici Hukuku alanında  tüm sektörlerde de tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir.

06.

Ceza Hukuku

AGA LAW Hukuk Ofisi, Ceza Hukuku alanında müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

07.

Enerji ve Madencilik Hukuku

AGA LAW Hukuk Ofisi, elektrik, rüzgar, doğalgaz, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bioyakıt gibi yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

08.

İcra ve İflas Hukuku

AGA LAW Hukuk Ofisi, İcra İflas Hukuku alanında alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

09.

Gayrimenkul Hukuku

AGA LAW Hukuk Ofisi gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama...

Bir hükümet, ancak adalete dayanabilir. Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır.

Haberler

bottom of page