top of page

GAYRİMENKUL HUKUKU

AGA LAW Hukuk Ofisi gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir. Gayrimenkul alanındaki müvekkil portföyünde yabancı ve yerli birçok yatırımcı yer almaktadır.

AGA LAW Hukuk Ofisi tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 

• Tapu işlemleri

• Kiralama sözleşmeleri

• Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri

• Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)

• Alım – Satım sözleşmeleri

• Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

• Gayrimenkul finansmanı

• Yabancıların mülk edinmesi

BORÇLARIN NİSPİLİĞİ

Prensip olarak her borç sahibini bağlar. Bir borcun yerine getirilmemesinden dolayı borç sahibinin herhangi bir yakını sorumlu tutulamaz.

bottom of page