top of page

ENERJİ VE MADENCİLİK HUKUKU

AGA LAW Hukuk Ofisi, elektrik, rüzgar, doğalgaz, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bioyakıt gibi yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

AGA LAW Hukuk Ofisi tarafından Enerji ve Madencilik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

• Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri

• Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri

• İmtiyaz sözleşmeleri

• Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri

• Üretim paylaşım sözleşmeleri

• Vergi dağıtım sözleşmeleri

• Lisans sözleşmeleri

ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR

Ceza yargılamasında “itham sistemi” kabul edilmiştir. Suç işlediği iddiası ile yargılana kişi hakkında mahkumiyet kararının verilebilmesi için, iddiaya konu suçu işlediğinin şüpheyi tümü ile yenecek şekilde yüzde yüz ispatlanması gerekir. Suça konu eylemi sanığın işlediği sabit olmadığı takdirde, ya suçu işlemediği veya işlediği hususunda şüphe yenilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmelidir.

bottom of page