top of page

İCRA VE İFLAS HUKUKU

AGA LAW Hukuk Ofisi, İcra İflas Hukuku alanında alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

 

AGA LAW Hukuk Ofisi tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

 

• Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri

• Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

• İflas Erteleme

• Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenme

İDDİA EDENİN İSPAT
KÜLFETİ

Herkes, iddiasını hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilen delillerle kanıtlamak zorundadır. İddia peşinen doğru kabul edilip, aksinin ispatının aleyhinde iddia olunan tarafa yüklenemez.

bottom of page