top of page

ŞİRKETLER HUKUKU

AGA LAW Hukuk Ofisi, Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

AGA LAW Hukuk Ofisi tarafından Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 

• Şirket genel kurul toplantılarının yapılması

• Sermaye artırımları/indirimleri

• Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık

• Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık

• İrtibat bürolarının kurulması

• Ticari Marka tescil işlemleri

• Ticari Sözleşmeler

Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı

HUKUK DEVLETİ

Hukuk kurallarına önce kendisi uyan, keyfi yetki kullanımına izin vermeyen, işlem ve eylemlerini hukukilik denetimine tabi tutulmasını engellemeyen devlettir. Hukuk devletinde “normlar hiyerarşisi” geçerlidir. Alt sırada bulunan norm, üst norma aykırı olmamalı ve üst normu gözardı ederek uygulanmamalıdır.

bottom of page