top of page

AGA LAW HUKUK OFISI

 

AGA LAW HUKUK OFİSİ Erbil ve Irak ta 1970 senesine dayanan hukuki geçmişimizden gelen tecrübeyi Usta Çırak ilkesine bağlı kalarak devam ettirmekte ve AGA LAW HUKUK un kurucusu olan Avukat Ersan AGA 1970 senesinden itibaren gelen Üstatlarının kıymetli tecrübeleri ile genç çalışma arkadaşlarının dinamizmini harmanlayarak Şirketlere ve Şahıslara faaliyet alanlarına özel tasarlanan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz.

Sorumluluk , bilgi ve kalite prensibi ile Müvekkil odaklı çalışmaktayız. Sonuç ve çözüm odaklı çalışmalarımız ile hukukun her alanında faaliyet göstermekteyiz. Müvekkilerimizin bilgi mahremiyetini önemseyerek hukuki sorun yaşamasının önlenmesini ve bizden önce yaşanan hukuki sorunların etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmasını amaçlamaktayız.

Mesleki bilgi ve tecrübeye sahip , disiplinli , meslek ahlak ve onuruna yakışır biçimde uzman ve profesyonel ekibimiz ile koordinasyon içinde Erbil ve Irak çapındaki hukuk alanlarında faaliyetlerimize devam etmekteyiz . profesyonelliğimizden hiçbir zaman ödün vermeden özenle özellikle de gizlilik hususunda hassasiyet göstererek hizmet sunuyoruz.

AGA LAW Hukuk Ofisi;  Tecrübeli avukatlarıyla özel uzmanlık alanları olan İdare Hukuku, İmar Hukuku, Sanayi ve Yatırım Hukuku , Vergi Hukuku, Enerji Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku, Şirketler Hukuku-Ticaret Hukuku alanında dava sorumluluğu üstlenmekte ve hukuki destek/avukatlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetleri, modern bir hukuk ofisinin ihtiyacı olan en gelişmiş altyapı sistemleri ve teknolojik donanımlarla müvekkillerine sunmaktadır.

AGA LAW  Hukuk Ofisi bünyesinde Uluslararası Hukuk Departmanı, Danışmanlık Departmanı, Dava Departmanı, Ceza Departmanı, İcra Departmanı, Fikri ve Mülkiyet Hakları Departmanı ve bu departmanların alt departmanları olan İş Hukuku , Sanayi ve Yatırım Hukuku , Sağlık Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Ticari Sözleşmeler, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku , Enerji Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Basın Hukuku, İdare Hukuku, Şirketler Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

KURUCU

EA3_edited.jpg

Ersan AGA

AGA LAW Kurucusu

  • Grey LinkedIn Icon

Avukat Ersan AGA   
Erbilde 1983 yılında doğmuştur .  Erbilin AGA Ailesine mensuptur Serdar Ahmet AGA nın oğludur  . 5 Dil konuşabilmektedir ,  Ana dili  Türkmence-Türkçedir . Bunun yanında ileri düzeyde Kürtçe , Arapça ve İngilizce dillerine de hakimdir.            Hukuk Fakültesini Ve Eğitimini Erbilde tamamlamıştır , Cihan Üniversitesinden mezundur . Hukuk Stajını Erbil ve Irakta  Hukuk alanında çok iyi bilinen ve tanınan Amcası Avukat Sanan Ahmet AGA nın yanında yapmış ve tecrübe kazanmıştır .   Daha ileriye , en iyiye ilkesine istinaden tecrübe edinme ve öğrenim yaşının olmadığına inanıp kişisel gelişimini devam ettirmektedir . Ticaret Hukuku , Şirketler Hukuku , İş Hukuku , Sanayi Hukuku , Vergi Hukuku , İdare Hukuku , Sözleşmeler Hukuku , Kamu Hukuku , Dava ve Tahkim , Arabuluculuk ve Genel Kurumsal Danışmanlık alanlarında uzmandır . Yabancı ve Yerel yatırımcılara profesyonel hukuki destek vermektedir .

Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren, daima karar verenden daha kuvvetlidir. 

                                                             

( Balzac)

Hukuk Danışmanı

ADİL YARGILANMA HAKKI

Adil Yargılanma Hakkı, Evrensel İnsan Hakları Bildirisinin 10. maddesinde “Herkes, haklarının ve yükümlülüklerinin ve kendisine karşı herhangi bir suç isnadının karara bağlanmasında, tam bir eşitlikle, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir.” şeklinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde “Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde, veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

bottom of page